Η μεγαλύτερη εταιρεία προγραμμάτων υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο!
Καλέστε τώρα στο 2118 800 807 για όλη την Ελλάδα και στο +35 797 61 87 01 για τη Κύπρο

Ευκαιρίες καριέρας

Απλά με ένα τηλεφώνημα και κλείνοντας ένα ραντεβού με ένα από τα στελέχη μας,
μπορείτε να εντεχθείτε στην οικογένεια της Stirixis Υγείας ως :

Σύμβουλοι Πωλήσεων - Σύμβουλοι Υγείας

Η πρώτη εταιρεία παροχών υγείας Stirixis Υγείας αναζητά Πανελλαδικά ικανά στελέχη,
για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων
Ζητάμε κύριο κυρία άνω των 30 ετών με εμπειρία στις πωλήσεις.

Τύπος απασχόλησης:  Πάγια μηναία και bonus και ασφάλιση

Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως επικοινωνιακοί, με δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, με διάθεση για εργασία και συνεχή εκπαίδευση. Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις marketing ή σε πωλήσεις. θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόντα οι: Χρήση Η/Υ και Βασικές γνώσεις αγγλικών.

Απολαβές / Παροχές:  Πάγια μηνιαία αντιμισθία και Bonus

Παρέχονται:  Συνεχής εκπαίδευση. Δυνατότητα εξέλιξης σε μία εταιρεία με ιδιαίτερη δυναμική

Στελέχη Ανάπτυξης Δικτύου και Εξυπηρέτησης Πελατών 

Αναζητούμε ικανά στελέχη για να αναπτύσσουν το δίκτυο συνεργατών και να εξυπηρετούν με σοβαρότητα και σθένος
τα μέλη της εταιρείας σε κάθε τους απορία.
Η αναζήτηση των στελεχών ορίζεται στο Νομό Αττικής, με κέντρο εργασίας τα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Τύπος απασχόλησης:  Μερική Απασχόληση ή ολική απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως επικοινωνιακοί, με ευχάριστη προσωπικότητα και με διάθεση για εργασία. Εμπειρία στο χώρο των υπηρεσιών υγείας (γραμματεία σε Διαγνωστικό , Κλινική , Νοσηλευτής-τρια) θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν

Απολαβές / Παροχές:  Πάγια μηνιαία αντιμισθία και ασφάλιση

Παρέχονται: Συνεχής εκπαίδευση. Δυνατότητα εξέλιξης σε μία εταιρεία με ιδιαίτερη δυναμική

Στελέχη Τηλεφωνικού Κέντρου 

Αναζητούμε ικανά στελέχη για να στηρίξουν και προωθήσουν τις σε όλους σημαντικές μας ευκαιρίες και υπηρεσίες,
μέσω του τηλεφώνου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τύπος απασχόλησης:  Μερική Απασχόληση ή ολική απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως επικοινωνιακοί, με δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, με διάθεση για εργασία. Εμπειρία σε Call Center ή στο χώρο των υπηρεσιών υγείας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν

Απολαβές / Παροχές:  Πάγια μηνιαία αντιμισθία και ασφάλιση

Παρέχονται: Συνεχής εκπαίδευση. Δυνατότητα εξέλιξης σε μία εταιρεία με ιδιαίτερη δυναμική

Προϊστάμενος-η Πωλήσεων 

Τύπος απασχόλησης:  Μερική Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: κύριος κυρία με ηγετικό χαρακτήρα άνω των 30 ετών ζητείται από την πρώτη εταιρεία παροχών υγείας για την στρατολόγηση και εκπαίδευση πωλητών συνεργατών και πωλητών τηλεφωνικού κέντρου.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι επικοινωνιακός με δυναμικό χαρακτήρα.
Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις marketing ή στο χώρο των υπηρεσιών υγείας ή σε πωλήσεις B2B.

Απολαβές / Παροχές:  Πάγια μηνιαία αντιμισθία και ασφάλιση

Παρέχονται: Συνεχής εκπαίδευση. Δυνατότητα εξέλιξης σε μία εταιρεία με ιδιαίτερη δυναμική

Αθήνα

Κ. Παλαιολόγου 33, Χαλάνδρι, T.K 15232

Tηλ: 210 61.20.916, Fax: 2312 206 770

Θεσσαλονίκη

Βενιζέλου 3, Θεσσαλονίκη, T.K 54624

Τηλ: 2310 26.26.99, Fax: 2312 206 770